Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

agatem
8133 6c85 500

June 29 2015

agatem
Play fullscreen
Please don't see just a girl caught up in dreams and fantasies.
Please see me reaching out for someone I can see.
Take my hand, let's see where we wake up tomorrow.

June 08 2015

agatem
0409 fd40 500
Reposted bypsychedelix psychedelix

June 04 2015

agatem
Reposted frommaliwa maliwa viacytaty cytaty

May 23 2015

agatem

May 04 2015

agatem
Chciałabym, żeby ktoś znał mnie w całości, żeby wiedział o mnie wszystko. Że słodzenie zielonej herbaty to dla mnie niewybaczalna zbrodnia, że nie słodzę kawy. Żeby wiedział jak ogrzać moje dłonie. Żeby znał na pamięć układ pieprzyków na mojej skórze. I żeby wiedział po czym mam tę bliznę na ramieniu. Chciałabym, żeby ktoś przestudiował mnie od czubków palców stóp aż po końcówki włosów na głowie. I żeby wiedział jaki smak czekolady to mój ulubiony, chociaż przecież nie mogę jej jeść. Chciałabym, żeby istniał ktoś taki, kto będzie, kiedy będę go potrzebowała. I żeby on też mnie potrzebował.Ale przede wszystkim... Przede wszystkim chciałabym, żeby ten ktoś mnie pokochał, w całości. Razem z tymi wszystkimi pierdołami..
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromrol rol viaanachronicWitcher anachronicWitcher

April 28 2015

agatem
3222 89d1
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty

April 26 2015

agatem
8826 a331 500
I wanna be back ... Beautiful Verona.

April 14 2015

agatem
9910 69cf
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty

April 13 2015

agatem
8655 f411
I wanna run away. forget you. run away. start over. run away. forget. please, don't exist.

April 11 2015

agatem
8713 4324 500

“Maybe someday we'll see each other again, Charlie. For real I mean. Until then, save me a seat, okay?

agatem
my lazy day.
agatem

April 01 2015

agatem
Mówisz o tęsknocie? Dobry żart. Tęsknota to kolejna ułuda. Echo dawnej miłości. Echo dawnej czułości. Czujesz ją pod sercem, czujesz ból, czujesz pustkę. Co z tego? Po raz kolejny, kurwa, co z tego? Żyjesz, twoje serce bije, choć inne umarło. Dla ciebie umarło. Żyj dalej i kochaj. bo nadal masz szansę. Każdy człowiek ze złamanym sercem na szansę- iść dalej, nie oglądać się za siebie, z czasem leczyć rany. Może właśnie czasem tęsknić, odczuwać ból, ale mimo to, iść dalej. Aż do horyzontu szczęścia, To Ty mnie nauczyłaś- szczęście, ze swoim wielkim pomimo jest możliwe. 
— z rozmów Fridy z A.
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty

March 31 2015

agatem
7922 d852 500
Lazy evening, sweater weather, cold cold..

March 30 2015

agatem
1964 b0d6
3 weeks left ! I need a break, bye bye England, say hi Italy!
Reposted byeklaisog eklaisog

March 24 2015

agatem
used to be our song, ile szczęścia mogła dać jedna chmura na niebie?

March 22 2015

agatem
“I don't let anyone touch me," I finally said.
Why not?"
Why not? Because I was tired of men. Hanging in doorways, standing too close, their smell of beer or fifteen-year-old whiskey. Men who didn't come to the emergency room with you, men who left on Christmas Eve. Men who slammed the security gates, who made you love them then changed their minds. Forests of boys, their ragged shrubs full of eyes following you, grabbing your breasts, waving their money, eyes already knocking you down, taking what they felt was theirs. (...) It was a play and I knew how it ended, I didn't want to audition for any of the roles. It was no game, no casual thrill. It was three-bullet Russian roulette.” 

— ― Janet Fitch, White Oleander
Reposted bykikston kikston
agatem
How easy I was. Like a limpet I attached myself to anything, anyone who showed me the least attention.
— Janet Fitch, "White Oleander"
Reposted fromlifeless lifeless viacytaty cytaty
agatem
7458 deb1 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl